BOSS RACE POMÁHA

Tento ročník je iný ako po minulé roky, rozhodli sme sa spojiť s Riškom a pomôcť mu a jeho otcovi v ťažkej životnej situácii a budeme veľmi radi za každé €, ktoré im zlepší život. Zbierka pre Riška už prebieha na transparetnom účte - SK03 0900 0000 0052 1308 7827

sl-2
Aj my radi pomáhame!

Podporme spoločne Riška a jeho otca. Každý úćastník BOSS RACE v ročníku 2024 prispeje 10% zo štartovného. 

TRANSPARETNÝ ÚČET RICO RICI

SK0309000000005213087827